อุดรธานี-ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฎฯ จัดให้มีการฝึกอบรมฯทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา

อุดรธานี-ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ม.ราชภัฎฯ จัดให้มีการฝึกอบรมฯทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

                   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 พ.ค.67 ที่ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม โดยผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี เป็นวิทยากรในการอบรม ให้กับนักศึกษา
                 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดย ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ( UDRU Care+ ) ได้ดำเนินการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพ่อเสริมทักษะสำหรับนักศึกษา ในส่วนของวัตถุประสงค์หลักนั้น ก็เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะของกระบวนการด้านการให้คำปรึกษา สามารถให้คำปรึกษาได้เมื่อเผชิญหน้ากับภาวะที่ตึงเครียด หรือปัญหาต่างๆ และส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม จัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการร่วม 100 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!