ประจวบคีรีขันธ์-นายอำเภอประชุมติดตามความคืบหน้าที่ดินสหกรณ์เนื้อที่ 160,000 ไร่ คืบหน้ากว่า 95%

ประจวบคีรีขันธ์-นายอำเภอประชุมติดตามความคืบหน้าที่ดินสหกรณ์เนื้อที่ 160,000 ไร่ คืบหน้ากว่า 95%

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

             วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์นิคมบางสะพานโดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักด์ นายอำเภอบางสะพาน นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย นายพรเทพ สองสี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพาน นายธิรวัฒน์ สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารตำบลช้างแรก นายนันทปรีชา คำทอง ประธานคณะทำงานด้านที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยฯสภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายจำลอง ดีทองอ่อน ประธานสหกรณ์นิคมบางสะพานจำกัด คณะกรรมการสหกรณ์ คณะกรรมการฯกลุ่มย่อย 53 กลุ่ม ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             ได้ร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าการได้มาซึ่งสิทธิในดินของราษฎรเพื่อให้ได้สิทธิที่ชอบด้วยกฏหมาย ในเขตพื้นที่ป่าคลองกรูด -ไชยราช ป่าพุน้ำเค็มจำนวนเนื้อที่ 160,000 ไร่ ครอบคลุม2อำเภอ 10 ตำบล หลังจากที่มีปัญหาการถือครองมา 30-40 ปี เป็นปัญหายืดยื้อเรื้อรังตลอดมา
             มาถึงวันนี้การขับเคลื่อนงานดังกล่าว มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ90-95%เป็นการดำเนินการขั้นสุดท้ายด้านเอกสารข้อมูลประกอบบางส่วนของหน่วยงาน เพื่อจะออกสิทธิรับรองให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ถือครองไม่เกินรายละ 50 ไร่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!