ประจวบคีรีขันธ์-คุมประพฤติประจวบจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่น 1

ประจวบคีรีขันธ์-คุมประพฤติประจวบจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่น 1

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

                  เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น.วันที่ 28 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน(ศูนย์ฝึกสมานมิตร)อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายปิยชาติ ไฮ้คง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค.67 โดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สานพลังต้านยาเสพติด ประมาณ 40 คน
                 โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ และกิจกรรมสันทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ กิจกรรมการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการต่อต้าน ยาเสพติด เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางใจ เสริมสร้างแรงจูงใจ ให้ห่างไกลยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคมได้มากยิ่งขึ้น ตามแนวคิดการเปลี่ยนภาระทางสังคมให้เป็นพลังในการสร้างความดี และมีคุณประโยชน์ต่อสังคม
                นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีความมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ห่างไกลยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางสังคม มีการศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!