ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบ้านเจ็บจี๊ด!เทศบาล กม.5 เอาจริง..!!สั่งชาวบ้านรื้อชายคาต่อเติมล้ำทางสาธารณะ

ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบ้านเจ็บจี๊ด!เทศบาล กม.5 เอาจริง..!!สั่งชาวบ้านรื้อชายคาต่อเติมล้ำทางสาธารณะ

ภาพ-ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

                วันที่ 28 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบล กม.5 หลายครัวเรือนโวยเทศบาล หลังเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารังวัดแนวเขตทางสาธารณะประโยชน์บริเวณหน้าตลาดนัดเทศบาลตำบล กม.5 อ.เมืองประจวบฯ หลังเทศบาลฯปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฯ ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากเทศบาลไม่ได้แจ้งให้ทราบ โดยบางครัวเรือนเดือดร้อนไม่มีเงินสำรองการรื้อถอนและหากรื้อหลังคาที่ต่อเติมออกเมื่อถึงฤดูน้ำฝนจะไหลเขาในบ้านเนื่องจากพื้นผิวถนนต่างระดับสูงกว่าพื้นบ้าน ขณะที่ชาวบ้านบางรายประกอบกิจการร้านค้ามานานหลายปีเล่าว่า เคยพูดคุยเรื่องนี้และได้ทำการขออนุญาตกับหน่วยงานเทศบาลในสมัยนั้นเรื่องการต่อเติมรุกล้ำพื้นที่บริเวณด้านหน้าร้านค้าไปแล้ว หากเทศบาลจะใช้พื้นที่ทำประโยชน์ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนก็ยินดีรื้อถอนออกให้ แต่หากยังไม่ใช้ประโยชน์ก็ควรให้ชาวบ้านใด้อาศัยใช้พื้นที่บังฝนบังแดดประกอบกิจการธุรกิจครัวเรือนไปก่อน
             นายเกียรติศักดิ์ นุชนงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล กม.5 (นายกตึก) กล่าวว่า ในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเทศบาลตำบล กม.5 นั้น ทางคณะผู้บริหารได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาแก้ไขทุกปัญหาของชาวบ้านในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนกำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน รวมทั้งร่องรางระบายน้ำในตลาดชุมชนและทางสาธารณะที่แล้วเสร็จ และบางส่วนกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนออกแบบจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากใช้งบประมานมากกว่างบเทศบาลที่มีอยู่ และในส่วนเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจครัวเรือนในชุมชนที่มีการสร้างต่อเติมชายคารุกล้ำยื่นออกมาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนั้น ในส่วนนี้ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายเทศบาลดำเนินการไปตามขั้นตอน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล กม.5 กล่าว
          ด้านนายสมเกียรติ โชคคีรีกร ฝ่ายนิติกรเทศบาลตำบล กม.5 เปิดเผยว่า ในส่วนนี้ทางเรามีขั้นตอนในการดำเนินการขอความร่วมมือแจ้งให้ชุมชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจครัวเรือนในพื้นที่ดังกล่าว รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ทางเทศบาลกำกับดูแลไว้นานแล้ว แต่เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยทางเทศบาลมิได้มีเจตนากลั่นแกล้งหรือทำให้เสียหาย แต่เนื่องจากเทศบาลตำบล กม.5 มีแผนโครงการจัดระเบียบตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการจัดระเบียบชุมชนไว้ตั้งแต่คณะบริหารเข้ามาดำรงตำแหน่งนานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการสาธารณะสุข ด้านป้องกันอัคคีภัย และด้านการจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
          ทางเทศบาลได้รับฟังปัญหาเรื่องราวความเดือดร้อนของชุมชนมาโดยตลอดในเรื่องระบบร่องรางระบายน้ำทิ้งในชุมชนประสบปัญหาเมื่อถึงฤดูการณ์น้ำฝนไหลท่วมขังเข้าบ้านเรือนชาวบ้านอยู่บ่อยครั้ง เทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขตามกรอบโครงการและเวลาที่ตั้งไว้นั้น แต่เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำของชุมชนเป็นอุปสรรคการจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกิดความไม่สะดวก และทางเราเข้าใจดีถึงวิถีการดำเนินชีวิตในชุมชนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การพัฒนาชุมชนเดินหน้าต่อไปนั้น จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการและชุมชน เนื่องจากเทศบาลตำบล กม.5 ต้องปฏิบัติตามกรอบพรบ.ควบคุมอาคารตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นายสมเกียรติ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!