สิงห์บุรี-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

สิงห์บุรี-บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
            โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางวันวิสาข์ ดิลกพรเมธี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!