ร้อยเอ็ด-มูลนิธิขาเทียมฯออกหน่วยทำขาเทียม ครั้งที่ 168

ร้อยเอ็ด-มูลนิธิขาเทียมฯออกหน่วยทำขาเทียม ครั้งที่ 168

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 
ทีมข่าว สวท.ร้อยเอ็ด

“เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า”

               เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาด โครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 168 ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และช่างทำขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าร่วมพิธี
              ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวว่า การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาด ในวันนี้โครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 168 ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีคนพิการขาขาดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทำขาเทียม จำนวน 112 คน การดำเนินการครั้งนี้ จะทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
            การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 6 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยวันที่ 26 พฤษภาคม เป็นวันเปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทาน และวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันมอบขาเทียมพระราชทานให้คนพิการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการสำรวจข้อมูลและคัดกรองคนพิการที่ต้องการขาเทียมใหม่ในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อวางแผนการทำขาเทียมให้กับคนพิการดังกล่าว และได้ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดการอบรมหลักสูตรขาเทียมฯ ให้แก่แพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ จากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
            ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนประกอบด้วย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำรวจภูธรจังหวัด ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกหน่วยงาน
           นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท ชบา บางกอก จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลุ่มบริษัท TCP และบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!