ฉะเชิงเทรา-“นายกไก่“ การันตี “รร.ชำป่างามฯ” คุณภาพเทียบชั้นโรงเรียนดังในเมือง

ฉะเชิงเทรา-“นายกไก่“ การันตี “รร.ชำป่างามฯ” คุณภาพเทียบชั้นโรงเรียนดังในเมือง

ภาพ-ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

       วันที่ 26 พ.ค.67 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 รร.ชำป่างามวิทยาคม สังกัดอบจ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ รร.ชำป่างามวิทยาคม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
       นายกิตติ กล่าวว่า ตนมีนโยบายให้ รร.ชำป่างามฯ เป็นองค์กรที่เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาครู บุคลากร สื่อการเรียนการสอน ICT เพื่อให้เด็กชนบทเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ การศึกษา เทียบชั้นโรงเรียนในเมือง
        ซึ่งการประชุมผู้ปกครอง จะส่งเสริมให้บุคลากร และผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และคณะครูจะได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลไปพร้อมๆ กัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!