สุพรรณบุรี-“หอการค้า”จัดการแข่งขัน”แรลลี่สานสัมพันธ์ครอบครัว”

สุพรรณบุรี-“หอการค้า”จัดการแข่งขัน”แรลลี่สานสัมพันธ์ครอบครัว”

ภาพ-ข่าว:มงคล/รัตนา/พงศกร สว่างศรี

          นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่ “สานสัมพันธ์ครอบครัว” ครั้งที่ 13 ประจาปี 2567 (สุพรรณบุรี – พัทยา) ชิงถ้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณลานจอดรถ (ด้านหน้า) ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตค์สุพรรณบุรี โดยมีนายวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และ YEC-Suphanburi
          มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้า ระหว่างกรรมการกับสมาชิกหอการ ค้า และผู้ประกอบการค้าภายในจังหวัด และต่างจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาองค์กรหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเชาวลิต ทวีไทย รองประ ธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ครั้งนี้จำนวนมาก
          สำหรับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรมิมุ่งแสวงหากำไร (Non Profit Organization) มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบการของสมาชิก ในขณะเดียวกันต้องดำเนินนโยบายและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด และของประเทศโดยส่วนรวม ในการนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้มาดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2567 หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดการแข่งขันแรลลี่สานสัมพันธ์ครอบครัว ครั้งที่ 13 ขึ้น โดยใช้เส้นทางสุพรรณบุรี – พัทยา ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ทแอนด์ สปา หาดจอมเทียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!