นครสวรรค์-ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ รับบริจาคเงินซื้อกล้องวงจรปิดและกั้นห้องพยาบาลจากผู้ปกครองได้เงินกว่า 1 แสนบาท

นครสวรรค์-ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ รับบริจาคเงินซื้อกล้องวงจรปิดและกั้นห้องพยาบาลจากผู้ปกครองได้เงินกว่า 1 แสนบาท

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เปิดเผยว่าวันนี้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1,ม.2 และ ม.4 เพื่อชี้แจงนโยบาย โครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนจะจัดขึ้น อีกทั้งมีการชี้แจงระเบียบที่ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะต้องปฎิบัติร่วมกัน ตลอดจน การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายห้องเรียน
             นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการที่จะติดกล้องวงจรปิดทั่วโรงเรียน และ กั้นห้องพยาบาลเพื่อไว้คอยดูแลนักเรียน ที่เจ็บป่วย ซึ่งต้องใช้งบประมาณ เป็นจำนวนมาก ผู้อำนวยการ จึงได้ร้องเพลงขอรับบริจาคเงินจากผู้ปกครองจำนวน 3 เพลง พร้อมมีนักเรียนเป็นแดนเซอร์รีวิวประกอบเพลง ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 110,229 บาท
             “โรงเรียน ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเดินทางและเสียสละเวลามาประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองที่ร่วมกันบริจาคเงิน ที่จะซื้อกล้องวงจรปิดและกั้นห้องพยาบาล เพื่อไว้บริการนักเรียน จึงขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณโอกาสนี้” ดร.ชาญณรงค์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!