อุดรธานี-อบจ.ร่วม อบต.หนุนงานบุญเดือนหกทุ่ม 2 แสน จัดบั้งไฟหายโศก

อุดรธานี-อบจ.ร่วม อบต.หนุนงานบุญเดือนหกทุ่ม 2 แสน จัดบั้งไฟหายโศก

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

              ที่วัดป่าลำดวน บ้านดงหวาย หมู่ที่ 12 ต. หายโศก อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี นายศราวุธ เพชรพนมพร ที่ปรึกษาพิเศษ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 นายจุลลจิตร ทองทิพย์ นายก อบต.หายโศก บุคลากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.อุดรธานี คณะผู้บริหาร อบต.หายโศก คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาว ต.หายโศก และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนหก งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.หายโศก ประจำปี 2567 งบการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก งานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.หายโศก ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.อุดรธานี จำนวน 100,000 บาท และ อบต.หายโศก จำนวน 100,000 บาท
            อบจ.ร่วมกับ อบต.หายโศก และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ อันดีงามของท้องถิ่น ให้มีการปฏิบัติสืบทอด กันต่อไป ชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ,เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเกษตรกรในการทำการเกษตร, เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน และเยาวชน ให้เกิดความรักและหวงแหน ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น , เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ต.หายโศกและใน อ.บ้านผือ, เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การแสดงดนตรี หมอลำ และการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่บ่งบอกเรื่องราว ความเป็นมาเกี่ยวกับตำนานและประเพณีบุญบั้งไฟ
             กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 67 ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดการรำเซิ้งงานประเพณีบุญบั้งไฟ การแสดงดนตรี หมอลำและการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ บริเวณ วัดป่าลำดวน บ้านดงหวาย ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!