นครราชสีมา-วิทยาลัยอาชีวฯร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการระหว่างสถาบันฯและสถานศึกษาฯ

นครราชสีมา-วิทยาลัยอาชีวฯร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการระหว่างสถาบันฯและสถานศึกษาฯ

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
              วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มอบหมายให้ นางสุจิตรา รัตนโน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วม“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมา กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และสถาบันผลิตครู ผู้บริหารการศึกษา และสถานศึกษาเครือข่าย วิทยาลัยนครราชสีมา” ณ ห้องประชุมปักธงชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!