ชลบุรี-คณะ สวปอ.มส.รุ่นที่ 9 มอบเงิน สมาคมภริยาทหารเรือ

ชลบุรี-คณะ สวปอ.มส.รุ่นที่ 9 มอบเงิน สมาคมภริยาทหารเรือ

ภาพ-ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี

           คณะกรนมการรุ่น หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (สวปอ.มส.9) โดย นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ประธานรุ่น เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ 2 ให้คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลทหารเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค 2 ในการบริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการรุ่นเข้าร่วมด้วย ได้แก่ คุณทัศนีย์ เมธยาภา คุณสุกิจ รัตนวิบูลย์ คุณธัญญมน ศรีผ่าน เรือเอก ภก.ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!