จันทบุรี-“อบต.ตะกาดเง้า”เปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และสร้างทีมผู้ก่อการดี

จันทบุรี-“อบต.ตะกาดเง้า”เปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และสร้างทีมผู้ก่อการดี

ภาพ-ข่าว:ดนุชเดช ทองเปรม

            “หนึ่งทางลอดหากตกอยู่ในอันตรายจากการจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น เมืีอคุณมีสติคุณก็จะรอดปลอดภัย”อบต.ตะกาดเง้า ทีมวิทยากรมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมรมกู้ภัยประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเพื่อสร้างความปลอดภัยและการเอาตัวรอดเมื่อจมน้ำในเด็ก อสม. ผู้ประกอบการในชุมชนตำบลตะกาดเง้า
            ที่ศรีไพรินทร์รีสอร์ท ตำบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายเมธี รัตนสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้าเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และสร้างทีมผู้ก่อการดี” ซึ่งโครงการนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การจมน้ำในเด็กเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทย ซึ่งอายุต่ำกว่า 15 ปี ข้อมูลเฉลี่ย ปี(พ.ศ.2562-2566) มีมากถึง 625 คน/ปี ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จึงตั้งเป้าหมายจับมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในระบบกองทุนสุขภาพตำบลจัดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำให้เด็กไทยปลอดภัยทั่วประเทศ
            สำหรับพื้นที่ตำบลตะกาดเง้านั้นพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์เด็กจมน้ำได้เนื่องจากในพื้นที่มีแหล่งน้ำเป็นทะเล เด็กสามารถเล่นน้ำ หรือบางคนต้องออกเรือไปจับสัตว์น้ำกับผู้ปกครองซึ่งมีความเสี่ยงอาจพบเจอกับพายุ ลมแรงได้ อีกทั้งยังไม่มีการตระหนักหรือเฝ้าระวังปัญหานี้จากผู้ปกครองหรือบุคคนทั่วไปเท่าที่ควร ผู้ปกครองและเด็กเองก็ยังขาดความรู้ ทักษะที่จะช่วยเหลือหรือเอาตัวรอดจากการจมน้ำอย่างถูกต้อง
           การฝึกอบรมนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้แก่เด็กในการช่วยเหลือตนเองให้สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัดขึ้น 2 วันตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลตะกาดเง้าเข้าร่วมทั้งสิ้น 99 คน เพื่อสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำในพื้นที่
             โดยการอบรมให้ความรู้มีการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การสอนใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) การลอยตัวในน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยขวดน้ำ ถุงพลาสติก การสวมเสื้อชูชีพให้ถูกวิธี การตะโกน โยน ยี่น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้มุ่งเน้นในการช่วยชีวิตผู้ที่กำลังจะจมน้ำและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!