อุดรธานี-“บิ๊กป๊อป”ศราวุธ เพชรพนมพร ร่วมสืบสานตำนานอีสาน “ผาแดงนางไอ่ ฮีต 12 คอง 14” ประกวดบั้งไฟสวยงาม ที่ศรีธาตุ

อุดรธานี-“บิ๊กป๊อป”ศราวุธ เพชรพนมพร ร่วมสืบสานตำนานอีสาน “ผาแดงนางไอ่ ฮีต 12 คอง 14” ประกวดบั้งไฟสวยงาม ที่ศรีธาตุ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

            วันที่ 24 พ.ค.67 ที่สนามหญ้าเทศบาลตำบลศรีธาตุ ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี “บิ๊กป๊อป” นายศราวุธ เพชรพนมพร ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ฯ ประธานพิธีฯ พร้อมด้วย นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.ฯ , นายสุเทพ สมบูรณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ฯ,นางศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอศรีธาตุ ,นายจักรพงศ์ แสนคำ ส.อบจ.ฯ, อ.หนองหาน เขต3 , นายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ , นางนิลวรรณ กฤษณสุวรรณ หน.ฝ่ายนันทนาการ นายวราวุฒิ ศรีจันทร์ดี หน.ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาว อ.ศรีธาตุมาร่วมงานจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธีเปิดงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปี 2567
             นายถาวร นันทะแสง นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟศรีธาตุ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค.67 ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชุมชน ส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งใกล้และไกล และ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
             การจัดงานในปีนี้ได้มีการประกวดขบวนฟ้อนรำ ประกวดผาแดง-นางไอ่ ประกวดบั้งไฟสวยงาม ประกวดขบวน ฮีตสิบสองคองสิบสี่ และมีการจุดบั้งไฟแสนและบั้งไฟขึ้นสูง บูชาศาลหลักเมืองศรีธาตุ ศาลเจ้าปู่บึงคำศรี และศาลหลักบ้านของแต่ละชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 9 ชุมชน และส่วนราชการทุกภาคส่วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!