ร้อยเอ็ด-จัดใหญ่..งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า

ร้อยเอ็ด-จัดใหญ่..งานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

“งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมือง 101” ประจำปี 2567 ณ โดมแอร์ หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด

              เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางเกศินี กวนทา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และนางรานี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำคณะทำงาน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เดินทางมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในการจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมือง 101” ประจำปี 2567 ณ โดมแอร์ หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
               นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กลุ่ม OTOP เพื่อการตลาดจังหวัดสงขลา (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) จัดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่เมือง 101” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ โดมแอร์ หน้าห้างโรบินสันร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) พัฒนาธุรกิจชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และใกล้เคียง มาร่วม ชม ชิม ช็อปผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศ ที่ได้เป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐานมารวมไว้ในงานนี้ นอกจากท่านจะได้ช็อปสินค้าดี มีคุณภาพ ยังถือเป็นการสนับสนุนสินค้าชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย
              การออกร้านแสดงสินค้าภายในงาน มีผู้ประกอบการร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า 260 บูท โดยแยกเป็นประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นวดเพื่อสุขภาพ อาหารชวนชิม และสินค้า SME ไว้บริการประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงาน และมีสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์โคก หนอง นา ของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 บูท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!