ร้อยเอ็ด-เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลและจัดโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ

ร้อยเอ็ด-เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลและจัดโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

“ผู้ว่าฯ พาวิ่ง season 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างธวัชชัย ขอพรองค์ปู่พญานาคศรีสุทโธนาคราช”

                เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ผู้ว่าฯ พาวิ่ง season 2 ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหรือผู้แทน และภาคีเครือข่าว เข้าร่วมประชุม
               นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ผู้ว่าฯ พาวิ่ง season 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างธวัชชัย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการและการประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไป ได้มีการสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช เป็นแลนด์มาร์กใหม่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อที่จะพัฒนาให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกายควบคู่กับการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
              กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ผู้ว่าฯ พาวิ่ง season 2 เพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย ประเภท ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 ก.ม. ค่าสมัคร 400 บาท ประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท และประเภท VIP ไม่จำกัดกลุ่มอายุ ค่าสมัคร 1,000 บาทวิ่งได้ทุกระยะ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2567 นี้ ” อิ่มบุญ อิ่มใจ ขอพรความสำเร็จ จากองค์องค์ปู่พญานาคศรีสุทโธนาคราช อ่างธวัชชัย ในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ผู้ว่าฯ พาวิ่ง season 2 เพื่อสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด”

จัดโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

           ต่มาเวลา 15.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมการจัดกิจกรรมโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
          นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการบูรณาการแผนงานและโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2568 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในความรับผิดชอบ และกรมการปกครอง ได้รับมอบหมายให้จัดทำโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ดนตรีพื้นบ้าน หรือบทเพลงพระราชนิพนธ์ จังหวัดละ 1 วง หรือหลายวง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนการแสดง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักร้อง นักดนตรีที่มีจิตอาสา ทั้ง ดนตรีไทย ดนตรีสากล โดยกำหนดการจัดแสดง สถานที่ และวัน เวลาจัดการแสดงดนตรีตามความเหมาะสม การแสดงไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน
            นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กรกฎาคม 2567 ในทุกอำเภอ โดยมีหลายหน่วยงานที่มีความพร้อม มีศักยภาพ มีวงดนตรีประจำหน่วย เช่น มณฑลทหารบกที่ 27 สถานศึกษาหลายแห่งทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1-3, สพม.ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลธวัชบุรี เป็นต้น ซึ่งในการจัดแสดงจะได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้สนใจเข้ามาร่วมรับชมรับฟัง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการดนตรี จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ อย่างทั่วถึง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!