ประจวบคีรีขันธ์-ตรวจประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์-ตรวจประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ภาพ-ข่าว ณัฐธภพ พันสาย

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านเกาะสีดา ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานตรวจประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 หมู่บ้านเกาะสีดา หมู่ที่ 10 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
             โดยมี นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะกรรมการตรวจการประเมินผลงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นกรรมการ ในการนี้ นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับสะแก ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
              สำหรับจุดเด่นของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะสีดานั้น 1.หมู่บ้านมีความเข็มแข็งเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 2.หมู่บ้านมีมาตรการ/กฏ/ระเบียบฯ อย่างเด็ดขาดห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนันในวัด โรงเรียน และในชุมชน รวมถึงการห้ามดื่มสุราในวัด โรงเรียน 3.หมู่บ้านมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติในการดำรงค์ชีวิตตามวิถีชุมชนรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้าน 4.หมู่บ้านมีการนำเอาทรัพย์กรทางธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าทางการผลิต 5.หมู่บ้านมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มีปราช์ชาวบ้านที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชาวบ้านและเยาวชน
              จากนั้น นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ของทางชุมชน อาทิ การทำงานของ รพ.สต. และ อสม. การแปรรูปผลผลิตในชุมชน ( มะพร้าว ) การทำไม้กวาดสร้างอาชีพ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การแสดงผลงาน ทางวิชาการต่างๆ ของนักเรียน การจัดตั้งโครงการ ธนาคารขยะของ อบต.อ่างทอง และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ฝึกอาชีพการจัดสานจากก้านมะพร้าว ให้กับ นักเรียน และ กลุ่มแม่บ้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!