ร้อยเอ็ด-บรรยากาศวันสุดท้ายการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว. คึกคัก..!!

ร้อยเอ็ด-บรรยากาศวันสุดท้ายการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว. คึกคัก..!!

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
ทีมข่าว สวท.ร้อยเอ็ด

             เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันนี้เป็นวันสุดท้าย ในการนรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.สว. ฯ) มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครกันคึกคักเป็นพิเศษและมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้เป็นไปตาม พ.ร.ป.สว. ฯ โดยมี นายอุปกรณ์ ดีเสมอ นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ พร้อมคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สิบเอก รัชชพล คำอ้อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
             นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัคร สองวันมานี้ คึกคักมากเป็นพิเศษ มีผู้สนใจมาขอรับใบสมัคร และมาสมัคร อย่างต่อเนื่องโดยตลอด ทั้งที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเอง อำเภอเมยวดี และอีกทั้ง 18 อำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทุกสาขาอาชีพ โดยยึดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.สว. ฯ) และ ระเบียบคณะกรรม การการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 หรือ (ระเบียบ กกต. การเลือกสว. ฯ) ตั้งแต่วันเปิดรับสมัครจนถึงวันสุดท้ายปรากฎว่า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกอำเภอยังไม่มีการกระทำผิดระเบียบคณะกรรม การการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 หรือ (ระเบียบ กกต. การเลือกสว. ฯ) แต่อย่างใด ซึ่งในลำดับต่อไป ก็จะเป็นการเลือก สว. ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
             นายอุปกรณ์ฯ กล่าวอีกว่า วันนี้ยังพอมีเวลาในการรับสมัคร ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดมาสมัครเลือกตั้งเพื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย ในการเข้าไปทำงานให้แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้ผู้สมัครทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!