สิงห์บุรี-ปปส.ภาค 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาเสพติด

สิงห์บุรี-ปปส.ภาค 1 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาเสพติด

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

 “ตามข้อร้องเรียนใน 6 อำเภอ พบของกลาง ยาบ้า 1061 เม็ด ยาไอช์ 29.32 กรัม พร้อมยึดทรัพย์มากกว่า 1,120,000 บาท”

              วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 6.00 น.นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ปปส.ภ.1 ร่วมการปล่อยแถวปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย ครั้งที่ 2/67 จังหวัดเป้าหมายสิงห์บุรีพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา 28 รายยึดของกลางยาเสพติด ยาบ้า 1061 เม็ดยาไอซ์ 29.32 และยึดทรัพย์มูลค่ารวมมากกว่า 1,120,000 บาท
               ในเวลา 10.00 น.ตำรวจผู้ธรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรีกลุ่มงานปกครองจังหวัดสิงห์บุรีและผู้แทนจากหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่สรุปผลการปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยครั้งที่ 2 ผลการปฏิบัติการ ตรวจสอบ 29 เป้าหมายจากทั้งหมด 18 เป้าหมาย โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา 28 ราย ยึดของกลางยาเสพติดยาบ้า 1061 เม็ดยาไอซ์ 29.32 กรัมและยึดทรัพย์มูลค่ารวมมากกว่า 1,120,000 บาท ณตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
               ตามนโยบาย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขจากการที่ปัญหายาเสพติดเป็นภัยที่คุกคามความสงบสุขของประชาชนและได้กำหนดให้ทุกจังหวัดร่วมมือกับหน่วยงานในการปราบปรามขยายผล รวมถึงการนำผู้เสพ ผู้มีอาการทางจิตเวชเข้าบำบัดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนจึงต้องมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน
             ผอ.ปปส.ภ.1 กล่าวว่า พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีปฏิบัติการลงพื้นที่ตามข้องร้องเรียนของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดจนความเชื่อมั่นจากชุมชนโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดของประชาชนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 จึงกำหนดปฏิบัติการโดยมีเป้หมายในการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ร่วม 18 เป้าหมายในพื้นที่ 6 อำเภอ เพื่อปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีผู้ค้ารายย่อยในทุกพื้นที่ทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!