อุดรธานี-อบจ.ฯส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร”

อุดรธานี-อบจ.ฯส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร”

ภาพ-ข่าว:พฤตืนัย มั่งสวัสดิ์

        ที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกลางใหญ่ นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.เขต10 นายศราวุธ เพชรพนมพร ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ฯ ,นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ฯร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” โดยมีวิทยากร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายปกภณ เครือแก้ว หน.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร , นายวิวิช พวงสวัสดิ์ พร้อมคณะ ผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการปลูก การดูแล การใช้ประโยชน์ของไผ่ การตลาด และการขยายพันธุ์ไผ่โดยเฉพาะ
        โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” เป็นโครงการที่ อบจ.อุดรธานี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องใน 20 อำเภอ วัตถุประสงค์หลักคือ 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่ 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อเป็น การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 5.เพื่อเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!