ร้อยเอ็ด-ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านใหม่ดอนเจิรญ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี

ร้อยเอ็ด-ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านใหม่ดอนเจิรญ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

         เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 8 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนสาวแหวิทยา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจิรญ ตำบลสาวแห จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหนองฮี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และมารับบริการเป็นจำนวนมาก
          นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยจังหวัดที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการด้านการรักษาโรคและดูแลสุขภาพ อาทิ การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน การมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณ์ในพื้นที่ การถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การยาพระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. การมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร เป็นต้น
          นอกจากนี้ ได้จัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากหน่วยงานภาครัฐ ให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดค่าเดินทางในการมารับบริการ และยังได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สภาพปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยตรง อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!