อำนาจเจริญ-พ่อเมืองตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอลืออำนาจและอำเภอหัวตะพาน

อำนาจเจริญ-พ่อเมืองตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอลืออำนาจและอำเภอหัวตะพาน

ภาพ-ข่าว/นายทิพกร หวานอ่อน

             วันนี้ 23 พ.ค. 2567 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอลืออำนาจ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ชั้น 2 และ การรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอหัวตะพาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอลืออำนาจ นายอำเภอหัวตะพาน ร่วมตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในการรับสมัครและเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้
            สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดสถานที่รับสมัครผู้สมัครรับเลือก สว. ทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย 1.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 2.อำเภอลืออำนาจ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ชั้น 2 3.อำเภอปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2 4.อำเภอพนา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนา 5.อำเภอชานุมาน ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน 6. อำเภอหัวตะพาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน และ7.อำเภอเสนางคนิคม ณ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม
            ทั้งนี้วันเปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ในวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด สมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส่วนกำหนดวันเลือก สว. ระดับอำเภอ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 และระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!