สมุทรปราการ-มอบป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ-มอบป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพ-ข่าว:อัญมณี/สุรศักด์ คงสินธ์

                ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มอบป้ายรับรองมาตรฐาน “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” : SAN” (Sanitation, Accountability, Network) ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
               วันนี้ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) นายรังสรรค์ วงษ์บุญหนัก เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายอุดม กลิ่นพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน : SAN” ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน 94 ร้าน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
               การตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน ทสภ. เป็นความร่วมมือระหว่าง ส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อรับรองคุณภาพความสะอาดและปลอดภัยของร้านอาหารที่เปิดให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ.
             ซึ่งในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารจากเดิม Clean Food Good Taste เป็นมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ SAN (Sanitation, Accountability, Network) เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสถานที่จำหน่ายอาหารให้มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
            รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และผู้ประกอบกิจการร้านอาหารภายใน ทสภ. เข้าร่วมในพิธีมอบป้ายรับรองฯ ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคาร AOB

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!