อยุธยา-พ่อเมืองกรุงเก่านำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

อยุธยา-พ่อเมืองกรุงเก่านำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
              ร่วมฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง วรวิหาร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาส วัดพนัญเชิง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
             วันวิสาขบูชา ปี 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน ในช่วงเช้าได้มีการร่วมกันทำบุญ รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนที่ต่าง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกกว่า 500 แห่ง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!