ปทุมธานี-เจ้าอาวาส”วัดลำมหาเมฆ”นำเวียนเทียนเนื่องใน”วันวิสาขบูชา”

ปทุมธานี-เจ้าอาวาส”วัดลำมหาเมฆ”นำเวียนเทียนเนื่องใน”วันวิสาขบูชา”


ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
           วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณพระอุโบสถ วัดลำมหาเมฆ พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร.เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดลำมหาเมฆ เนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
           พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. กล่าวว่า อานิสงส์ของการเวียนเทียนเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ทำให้กายสำรวมขึ้น มีความสงบ มีจิตใจที่สะอาด มีสมาธิ เพราะขณะที่เวียนเทียนเราต้องมีความสำรวมกาย วาจา ใจ จะช่วยให้ไม่ลืมตัว ลดทิฎฐิ ซึ่งเมื่อกายและใจสงบเย็น จะสามารถสลัดออกจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!