สุพรรณบุรี-“วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร”แจกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

สุพรรณบุรี-“วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร”แจกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

             วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร แจกต้นไม้ ถวายเป็นพุทธบูชาเวียนเทียนวันวิสาขบูชา รำลึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติที่ต้นสาละ ตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์และปรินิพพานที่ต้นสาละ พร้อมพิธีถวายผ้าห่มหลวงพ่อโต ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา
              ไปกันที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี จัดงานส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี2567 ซึ่งได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน
             โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าวัดทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าพร้อมไหว้พระขอพรถวายผ้าห่มหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในส่วนภาคค่ำพระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร นำกล้าพันธุ์ไม้ แจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา แทนการใช้ดอกไม้ เนื่องจากเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของต้นไม้ที่มีต่อพระพุทธเจ้า ประสูติ ที่ใต้ต้นสาละ ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และปรินิพพาน ใต้ต้นสาละคู่
           วัดป่าเลไลยก์ จัดให้มีการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ยืนต้นและต้นไม้กินลูก ประกอบด้วย 1. ต้นนางขวัก 2. กระทิง 3. พิกุล 4. สักทอง 5. เสม็ดแดง 6. มะค่าโมง 7. จันโอ 8. ชะมวง 9. พะยอม 10.ปีบ 11. มะกอกป่า 12. มะละกอ 13. แคขาว-แดง อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่วนกล้าพันธุ์ไม้ที่เวียนเทียน ชาวบ้านจะนำกลับไปปลูกที่บ้านหรือจะปลูกที่วัดก็ได้ ขณะที่ทั้งพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนมาเวียนเทียนกัน ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตกลงมา ทำให้อากาศเย็นชุ่มฉ่ำ ซึ่งทุกคนได้ปรับตัวตามสถานการณ์ของโลก ต่างให้ความร่วมใจร่วมใจกันใช้ต้นไม้เวียน แทนการใช้ดอกไม้ หลังเวียนยังสามารถนำต้นไม้ไปปลูก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
           โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวงพ่อโต เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ “ประสูติ” ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ “ตรัสรู้” เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย “พระบริสุทธิคุณ” “พระปัญญาคุณ” ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย “พระมหากรุณาธิคุณ” จวบจนทรง “เสด็จดับขันธปรินิพพาน” ในวาระสุดท้าย ทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
            สำหรับ”วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร” ควรเข้ากราบขอพรและร่วมพิธีถวายห่มผ้าหลวงพ่อโต ซึ่งหลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรี ขอพรได้ทุกเรื่อง หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า การสอบเข้ารับราชการ ขอให้ชีวิตและครอบครัวมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ดวงตกหมดเคราะห์ร้ายทั้งหลาย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ชาวสุพรรณบุรีและนักท่องเที่ยวสายมู มักมากราบไหว้ขอพร องค์หลวงพ่อโต หลวงพ่อดำหลังพระวิหาร ท้าวเวสสุวรรณ พญาเต่าหัวมังกรแล้ว ยังได้ทำบุญตักบาตรพระทางน้ำ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวสุพรรณบุรี
            ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่10 พ.ค.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมายังวัดป่าเลไลยก์ วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนมัสการหลวงพ่อโตพระประธานในพระอุโบสถ ก่อนห่มผ้า และนมัสการพระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 อายุ 90 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!