สุพรรณบุรี-สีสัน..งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านดอนคา..

สุพรรณบุรี-สีสัน..งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านดอนคา..

ภาพ-ข่าว:มงคล สว่างศรี/ภัทรพล พรมพัก

           ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้นที่บริเวณลานสี่แยกบ้านตีนเป็ด-บ้านสระกร่าง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
            สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ร่วมกับวัดโพคาราม ชาวบ้านตำบลดอนคา และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัด ต่อเนื่องตามประเพณีโบราณ ของชาวตำบลดอนคา ซึ่งจะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการบูชาพระยาแถนและเทวดา ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำไว้ทำการเกษตร ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวตำบลดอนคา
            ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ชาวบ้านตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง ได้ร่วมกันจัดต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 น. ขบวนแห่บั้งไฟเอ้ จาก 20 หมู่บ้าน ตำบลดอนคา วัดโภคาราม วันที่ 22 พฤษภาคม ขบวนแห่บั้งไฟออกจากวัดโภคาราม(ดอนคา)มายังบริเวณที่จุด มีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคาและชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้านของชาวตำบลดอนคา ณ บริเวณสี่แยกตีนเป็ด
             สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลดอนคา ที่จัดสืบทอดกันมากว่า 100 ปี เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนอีกด้วย สำหรับบั้งไฟที่นำมาจุดนั้นเป็นบั้งไฟเล็กไม่ ใช้ท่อพีวีซี ไม่เป็นอันตราย ไม่มีการแข่งขัน และไม่มีการพนัน เป็นบั้งไฟของแต่ละหมู่ นำมาจุดเพื่อถวายพระยาแถน และเพื่ออนุกรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป
            ไฮไลท์ ของงานจะมีนางรำแต่ละหมู่แต่งชุดไทยพื้นถิ่น ชุดลาวเวียง สวยงาม มาร่วมขบวนแห่ และรำเชียร์ช่วงที่จุดบั้งไฟ นอกจากนี้ยังได้มีการน้ำไม้ท่อนทำเป็นปลัดขิกทาหัวสีแดง มีทั้งเล็กและใหญ่ บางคน มาเป็นหาบ เป็นการสร้างสีสัน ให้กับคนที่มาร่วมงานได้ยิ้มได้หัวเราะ และได้พบปะพูดคุยเชื่อมความสามัคคีและสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!