อุบลราชธานี-วันวิสาขบูชา ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

อุบลราชธานี-วันวิสาขบูชา ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจ.อุบลราชธานี

              วันนี้ ( 22 พ.ค.67 ) ที่ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ “วันวิสาขบูชา”
             โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
             ทั้งนี้ โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ วันนี้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชา ในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
           โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัดมหาวนารามอีกด้วย และในวันพระครั้งต่อไป กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดอุบบราชธานี จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกันต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!