ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาชบูชา

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาชบูชา

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น.ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาชบูชา ปี 2567
           โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
           ในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกร อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธี จุดเทียนส่องธรรม ประธานสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง สิ่งที่ได้ในวันวิสาขบูชาคือหลักสากลในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่อริยสัจ 4
           ได้แก่ ทุกข์ สมุทัยนิโรธ มรรค เป็นต้น และเจริญจิตภาวนา ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยพร้อมเครื่องไทยธรรม จำนวน 10 ชุด พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำรับพร หลังจากนั้ ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาวันวิสาขบูชาและนำพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เป็นเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!