นครปฐม-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร

นครปฐม-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

            วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
             สำหรับวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญของโลก ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยในปีนี้ รัฐบาลและมหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2567 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนธรรมยาตราและขบวนแห่บุปผชาติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรม เทศนา บรรยายธรรม และการปฏิบัติธรรมของฆราวาส เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!