นครปฐม-พุทธศาสนิกชนพร้อมใจแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์

นครปฐม-พุทธศาสนิกชนพร้อมใจแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

             วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ เวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2567 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
             โดยมีพระครูปฐมเจติยาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ประธานสงฆ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน แต่งกายด้วยชุดขาวร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
            ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญของโลก ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ณ วัดใกล้บ้าน ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง การแสดงมุทิตาสักการะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การแต่งกายชุดขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการบำเพ็ญประโยชน์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!