อยุธยา-พ่อเมืองกรุงเก่านำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

อยุธยา-พ่อเมืองกรุงเก่านำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

                เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ โดมอเนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล (แวว กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดยมีพุทธศาสนิกชนต่างพาบุตรหลานเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว สำหรับในช่วงเย็น จะมีการร่วมกันเวียนเทียน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญจิตภาวนา
                วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ยึดมั่นรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!