เชียงใหม่-พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา

เชียงใหม่-พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดเชียงใหม่

          เช้าวันนี้ (22 พ.ค. 67) เวลา 07.00 น. ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
          โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา
            วันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!