อยุธยา-มุทิตาจิต วิสาขบูชา แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค

อยุธยา-มุทิตาจิต วิสาขบูชา แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

           เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค 17-18 ธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ได้จัดพิธีมุทิตาจิต วิสาขบูชา แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ประจำปี 2567
            ประกอบด้วย มุทิตา พระมหาโดนี่ อนงฺคโณ เปรียญธรรม 9 ประโยค สามเณรก้องพจน์ ตามพานนท์ เปรียญธรรม 6 ประโยค จากวัดโคกเบี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และพระสมุห์ สุพิขัย ปริชโย (ชูกิตติกุล) วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระนครครีอยุธยา โดยมี พระครูวิจิตรศิลาจาร เจ้าคณะจังหวัดสงขลา (ธรรมยุต) พระครูโกศสวรรถกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา (ธรรมยุด) ร่วมถวายมุทิตาจิต นางอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านตั้งเปรียญธรรม พระสังฆาธิการ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา
           ก่อนหน้านี้ เวลา 17.16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนพัดยศเปรียญ แด่พระภิกษุ และสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ประจำปี 2567 จำนวน 386 รูป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!