ปราจีนบุรี-โรงเรียนเทศบาล 2 นำนักเรียน คณะครูกว่า 500 คนเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา

ปราจีนบุรี-โรงเรียนเทศบาล 2 นำนักเรียน คณะครูกว่า 500 คนเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ ณัฐนันท์(ดาว)    

วันนี้ 21 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานบรรยากาศก่อนวันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก พบที่วัดหลวงปรีชากูล ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำโดย นางภารณี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน,ดร.จุฑาธิบดิ์ ศรีวรัญญุตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมจำนวนกว่า 500 คน ก่อนเลิกเรียน ได้ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รวม 3 รอบ ถวายเป็นพุทธบูชา
              จากนั้น ขึ้นมารับฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครูประโชติปริยัติคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล เรื่องความวันสำคัญวิสาขบูชาโลก ที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นมัคนายกน้อย นำนักเรียน ครู กล่าวบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล นำกล่าวถวายดอกไม้ ธูปเทียน จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยก่อนหน้าเคยเรียนในชั้นเรียนเรื่องศาสนิกชนที่ดีเกี่ยวกับศาสนพิธี และ มารยาทชาวพุทธมาก่อน อันเป็นการได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติใจ ของคณะครู – พุทธศาสนิกชนที่พบเห็น
                 นอกจากนี้ พระครูประโชติปริยัติคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และเจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล ยังกล่าวต่อไปว่า ในวันวิสาขบูชาโลก นี้ที่ จ.ปราจีนบุรี มีประเพณีที่สำคัญคือ งานประเพณีนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดต้นโพธิ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปี นำหน่อมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อันเป็นน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดียแล้ว ยังมีการรำเซิ้งบั้งไฟ และ จุดบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบั้งไฟใกล้กรุงเทพฯที่สุดด้วย พระครูประโชติกล่าว
               ขณะที่ น้องเกรช,น้องบีบี อายุ 12 ปีเท่ากัน นักเรียนชั้น ป.6 /1 ร่วมกัน กล่าวว่า ในวันนี้ได้ร่วมกับทางคณะครู นักเรียนร่วมเวียนเทียน และตนเป็นมัคนายกน้อย นำนักเรียน ครู กล่าวบูชาพระรัตนตรัย,นำอาราธนาศีล 5 สมาทานศีล 5 นำกล่าวถวายดอกไม้ ธูปเทียน จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ซึ่งปกติเรียนเรื่องศาสนิกชนที่ดี –ศาสนพิธีในชั้นเรียน และมีการซักซ้อมมาก่อน เมื่อได้มานำกล่าวจริงรู้สึกตื่นเต้น น้องเกรช,น้องบีบี กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!