อุตรดิตถ์-เปิดงานประเพณี”แห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร”

อุตรดิตถ์-เปิดงานประเพณี”แห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

               เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของนายชูชาติ จันทร์วัฒพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายหลวง คณะผู้บริหารและ ส.อบต.ฝายหลวงตลอดจนข้าราชการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวตำบลฝายหลวงทุกคน คอยให้การต้อนรับนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 2567
             โดยนายชูชาติ จันทร์วัฒพงษ์ นายก อบต.ฝ่ายหลวง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 2567 ในวันนี้ ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6ปี ปี คำว่า พิธีแห่น้ำขึ้นโฮง หรือนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอมขึ้นสักการะดวงวิญญาณเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแล ตลอดจนเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ ณ ม่อนรักษ์แห่งนี้ เพื่อดลบันดาลประทานพรความร่มเย็นเป็นสุข ความอยู่ดีกินดี ฝนตกตามฤดูกาล ผลไม้ดกขายได้ราคาดีของประชาชนชาวตำบลผ่ายหลวง ชาวอำเภอลับแล
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแลในอดีต เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตำบลฝ่ายหลวงให้คงอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนตำบลฝ่ายหลวงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายหลวงในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงของตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
            การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมตำบลฝ่ายหลวง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายหลวง และพี่น้องตำบลฝ่ายหลวงทุกคนซึ่งในงานได้จัดให้มี ขบวนแห่เครื่องสักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ขบวนวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนของชาวไทยยวนลับแลง การแสดงชุดต่างๆ พร้อมจัดให้มีมหรสพ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยถวายองค์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร พร้อมคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆอีกมาย
           หลังจากนายอำเภอลับแลกล่าวเปิดงานฯเสร็จเรียบร้อยแล้วนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล นายชูชาติ จันทร์วัฒพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายหลวงได้ร่วมกันผูกผ้าและคล้องพวงมาลัย ก่อนที่จะแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปบนเขาและลงมาสรงน้ำรูปหล่อเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารจนเสร็จพิธีส่วนในค่ำคืนวันนี้มีศิลปินชื่อดังลำไยไหทองคำ มาทำการแสดงให้ประชาชนได้ชมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!