ลพบุรี-รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา..บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลพบุรี-รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา..บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

           สำหรับบรรยากาศ การรับสมัคร สว.วันแรก ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มีผู้ที่ให้ความสนใจในการรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ทยอยเดินทางมารอรับบัตรคิวเพื่อส่งเอกสารในการสมัคร กันตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร ตามที่ กกต.กำหนด ในเวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึงจำนวน 3 คน
           ขณะที่ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การสมัครรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 ซึ่งวันนี้ เป็นวันแรกของการรับสมัคร โดยผู้สมัคร สว. ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน โดยได้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ข้อระเบียบต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งภาพรวมบรรยากาศของการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของผู้สมัครบางราย ที่ตรวจสอบเอกสารแล้วไม่ครบ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ทาง กกต.ให้นำกับมาเพิ่มเติมได้ก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร
            ขณะที่ นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สำหรับการเลือก สว.ของจังหวัดลพบุรี เราได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจมารับใบสมัครที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอของจังหวัด ซึ่งมีประชาชนในหลากหลายกลุ่มวิชาชีพที่ให้ความสนใจมารับใบสมัครเป็นจำนวนมาก เพื่อผู้สมัครจะได้ไปศึกษากฎระเบียบข้อห้ามต่าง ๆ ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการมาสมัครเลือก สว. ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิด กกต.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที

            สำหรับยอดไปรับใบสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2567 สะสมตั้งแต่วันที่ 10 -19 พฤษภาคม2567 ณ เวลา 17.30 น. ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกแห่ง ทั่วประเทศ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จนถึงตอนนี้มีจำนวน 34,847 คน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีผู้มารับใบสมัครมากที่สุดในประเทศ 307 คน รองลงมาอำเภอเมืองศรีสะเกษ 304 คน และอำเภอบางพลี 292 คน ตามลำดับ
             ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประสงค์ที่จะลงสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) สามารถนำบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนไปขอรับ ใบรับสมัครรับเลือกเป็น สว. ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2567 จนถึง วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้หลักฐานแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือ หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังวัดทุกจังหวัด และสายด่วน 1444 ในวันและเวลาราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!