ปราจีนบุรี-“วันวิสาขบูชาโลก”ชวนมาทัวร์งานบุญประเพณีนมัสการ”ต้นพระศรีมหาโพธิ์”

ปราจีนบุรี-“วันวิสาขบูชาโลก”ชวนมาทัวร์งานบุญประเพณีนมัสการ”ต้นพระศรีมหาโพธิ์”

"พร้อมชมรำเซิ้งจากสาวเชื้อสายลาวพวน-จุดบั้งไฟใกล้กรุงเทพฯที่สุด"

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ณัฐนันท์ (ดาว)

            ที่จังหวัดปราจีนบุรี คุณมานิตย์ สนับบุญ ผู้สื่อข่าว มีรายงานจากพื้นที่ มาว่า ในช่วงกลางเดือน 6 หรือ ตรงกับ “วันวิสาขบูชาโลก” มีงานบุญประเพณีที่สำคัญยิ่งใหญ่! คือ “งานบุญประเพณีนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดต้นโพธิ์กลางเดือน 6 และ จุดบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา-ขอฟ้าฝน” ก่อนฤดูกาลไถหว่าน ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ ที่เป็นประเพณีท้องถิ่นสืบทอดต่อ ๆกันมาแต่ครั้งโบราณกาล
            โดยพุทธสาสนิกชนจากทั่วสารทิศ จะพากันหลั่งไหลเดินทางมานมัสการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศ อายุมากเกินกว่า 2,500ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และ เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี นำหน่อมาจากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
             ในโอกาส วันวิสาขบูชาโลก วันเพ๊ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 นี้ หรือ ตรงกับในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ที่ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จปรินิพพาน
              ทางวัดต้นโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์ได้จัดให้มี กิจกรรม อาทิ การนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับมี กิจกรรมรำเซิ้งบั้งไปของชาวไทยเชื้อสายพวน และ จุดบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชาและ ขอฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลก่อนการไถหว่าน เป็นบุญบั้งไฟใกล้กรุงเทพที่สุดด้วย
              นอกจากได้บุญนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในงานมีการเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ นำโดยนายรณรงค์ นครจินดา ผวจ.ปราจีนบุรี , ชมรำเซิ้งบั้งไฟจากสาวเชื้อสายลาวพวน และ ชมบั้งไฟใกล้กรุงเทพฯที่สุดแล้ว ในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ อื่น อาทิ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ไหว้ศิวลึงค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดยุคทวารวดี ให้สักการะ ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!