“ดร.เอก์’ นั่งนายกฯ สมัยที่ 4 สื่อต้านโกง ขอลุย ! เชิงรุกส่อง จนท.รัฐนอกรีต-ดันสภาธรรมาภิบาลฯ

“ดร.เอก์’ นั่งนายกฯ สมัยที่ 4 สื่อต้านโกง ขอลุย ! เชิงรุกส่อง จนท.รัฐนอกรีต-ดันสภาธรรมาภิบาลฯ

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

           เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2567 ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มีสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีวาระสำคัญเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ซึ่งผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.เอก์ เหลืองสอาด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกสมัย นับเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน
           ดร.เอก์ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่นายกสมาคมฯอีกสมัย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนและชาติบ้านเมือง จะทำหน้าที่สื่อที่ดีสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ ตีแผ่ความไม่โปร่งใสในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้เร่งผลักดันโครงการ “สภาธรรมาภิบาลนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” ให้เกิดเป็นรูปธรรม ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ก่อนที่จะนำข้อสรุปโครงการดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญนี้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!