นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์สี่แควร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ

นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์สี่แควร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ โดยนายกสโมสรฯไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ ไลออนณิชนันทน์ ฤทธิคง เลขาฯ ไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ เหรัญญิก ไลออนกานต์สิรี สุขทวี ไลออนสดศรี สุขสิงห์ ไลออน ดร. ผกาพรรณฮั่นตระกูล เป็นผู้แทนสมาชิกสโมสรฯเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พร้อมกันนี้ ไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ ได้มอบเงินทำบุญสมทบให้กับมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 4,900 บาท
             นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์. นำโดยนายกสโมสรฯไลออนชญาภา สุสมบูรณ์ ไลออนณปภัช อัตตนนท์ ไลออนพญ.สุรางรัตน์ วรรธนะภูติ ไลออนศุภานัน มากกมลธรรม ไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ เป็นผู้แทนสมาชิกสโมสรฯได้นำเงินที่สมาชิกร่วมกันบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ได้ประสบภัย วาตภัย ถล่มโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้รับความเสียหายยับเยิน ไปมอบให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 60,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!