“มูลนิธิเมาไม่ขับ”เผยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”เมาแล้วขับ”ในช่วงวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนา..ลดลง..!!

“มูลนิธิเมาไม่ขับ”เผยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ”เมาแล้วขับ”ในช่วงวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนา..ลดลง..!!

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

            นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยถึงสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเมาแล้วขับในช่วงวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่า จากการรวบรวมข้อมูลของมูลนิธิเมาไม่ขับพบว่าในช่วงวันปกติ ประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนเฉลี่ยวันละ 46 คน กว่าร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดเหตุ แต่นับตั้งแต่รัฐบาลออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 5 วัน ได้แก่วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

            ปรากฎว่าสถิติผู้เสียชีวิตใน 5 วันดังกล่าวลดลงไปเมื่อเทียบกับวันปกติเฉลี่ย 20 คน ตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติทางถนนที่ลดลงอย่างมาก เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่า ถ้ามีการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอ ฮอล์ที่เหมาะสม จะช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยได้ โดยปราศจากข้อโต้แย้ง

           ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยต่อไปว่า ในความเป็นจริงแล้ว วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กฎหมายไม่ได้ห้ามดื่ม แต่ห้ามการจำหน่าย จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามปีหนึ่งมี 365 วัน งด 5 วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จะเป็นการดีต่อสุขภาพและประหยัดเงินในยามเศรษฐกิจขาลงด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!