อยุธยา-โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครั้งที่ 9

อยุธยา-โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครั้งที่ 9

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความห่วงใยสุขภาพประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
            เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานกินกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความห่วงใยสุขภาพประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด
            นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร รองนายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความห่วงใยสุขภาพประชาชน” ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 567 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการรับรู้ การดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
             เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 567 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การให้บริการประชาชน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไวรัสตับอักเสบบีและซี กิจกรรมบริการตรวจด้วยแพทย์แผนไทยและจ่ายยาสมุนไพร กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และกิจกรรมบริการลงทะเบียน Health ID กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดย ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค โดยรูปแบบกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม เป็นการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อประชาชนทั้งสิ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!