ระยอง-พาณิชย์นครปฐม ยกทัพผลิตภัณฑ์ของดีนครปฐมให้ชาวระยองเลือกช้อปอย่างจุใจ

ระยอง-พาณิชย์นครปฐม ยกทัพผลิตภัณฑ์ของดีนครปฐมให้ชาวระยองเลือกช้อปอย่างจุใจ

ภาพ-ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

         พาณิชย์นครปฐม ยกทัพผลิตภัณฑ์ของดีนครปฐมให้ชาวระยองช้อป และเชื่อมโยงการค้าออนไลน์ และการเจรจาธุรกิจ ภายใต้ชื่องาน The Best Guarantee of Nakhon Pathom วันที่ 15-19 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง มุ่งสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และรายได้ให้ผู้ประกอบการใน จ.นครปฐม
          เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 17 พ.ค.67 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม เป็นประธานเปิดงาน The Best Guarantee of Nakhon Pathom งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดนครปฐม เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจ ยกระดับราคาสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าปศุสัตว์สินค้าประมง วิสาหกิจชุมชน SMEs เครือข่ายธุรกิจ Biz Club สินค้าชุมชนของดีจังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดระหว่างระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.นี้ ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
         โดยมีนายกำธร เวหน รอง ผวจ.ระยอง นายยงยุทธ สวนทอง รอง ผวจ.นครปฐม นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัดนครปฐม และนายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดฯ ภายในงานมีการออกบูธการจำหน่ายสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นที่หลากหลายของนครปฐมทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 100 รายการ มาเปิดให้ชาวระยองได้เลือกชม และเลือกซื้ออย่างจุใจ และยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอีกด้วย
         นายสุรศักดิ์ เปิดเผยว่า นครปฐม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมของดีนครปฐมสู่ตลาดภายในประเทศ โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน และการบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ สินค้านวัตกรรม สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการบริการการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานดังกล่าว มุ่งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ประกอบการนครปฐมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างมูลค่าการค้าระหว่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!