กาญจนบุรี-กำนัน เรียกประชุมชี้แจ้งข้อราชการ ข่าวสารแก่คณะกรรมการและชาวบ้านแก่งปลากด

กาญจนบุรี-กำนัน เรียกประชุมชี้แจ้งข้อราชการ ข่าวสารแก่คณะกรรมการและชาวบ้านแก่งปลากด

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

              วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชุมประจำเดือน ชี้แจงข้อราชการ ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ชาวบ้านหมู่บ้านแก่งปลากด 1. เรื่องการทำโครงการกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2.เรื่องปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และการนำตัวผู้เสพเข้ารับการอบรม และบำบัดในตำบล เพื่อการปรับทัศนคติ ปลูกจิตสำนึก ลดการเสพให้น้อยลง การปรับตัวให้เข้ากับสังคมและให้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาหมู่บ้าน ลดการลักขโมย
                3.เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองกับ อสม.และทำโครงการตรวจปัสสาวะอสม.ร่วมกับอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4.เรื่องน้ำประปาขุ่น ซึ่งเกิดจากน้ำป่าไหลหลาก และช้างป่าลงมากินน้ำ 5.เรื่องการส่งเงินกองทุนหมู่บ้าน 6.ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านลงทะเบียน แอปพลิเคชั่น หมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนในสิทธิการรักษาพยาบาลได้ทั่วทุกพื้นที่ และแอปพลิเคชั่นThaiID ณ.ลานสนามกีฬา หมู่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!