อุดรธานี-ชู”บัวแดง อุดร”หรือ”บัวสัตตบรรณ รัตตอุบล”ทำชาสมุนไพร เมี่ยงบัวแดง เสริมแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

อุดรธานี-ชู”บัวแดง อุดร”หรือ”บัวสัตตบรรณ รัตตอุบล”ทำชาสมุนไพร เมี่ยงบัวแดง เสริมแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

            ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
           โดยนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในการประชุมได้มีการจัดเวทีเพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรในบริบทพื้นที่อำเภอกุมภวาปี โดยในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี มีบัวแดง หรือ บัวสัตตบรรณ รัตตอุบล จัดว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพ มีสรรพคุณทางยา คือช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงหัวใจ และทำให้ร่างกายสดชื่น
           วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียงแหว นำบัวแดงมาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพและมีผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ชาบัวแดง เมี่ยงบัวแดง ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติจากบัวแดง ลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย
          จากนั้น นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเกียรติบัตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี ซึ่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ”ระดับดีเยี่ยม“

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!