ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม
           นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มีแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสา ภาคประชาชน ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้สนับสนุน ตั้งแต่กระบวนการริเริ่ม การจัดกิจกรรม/โครงการ โดยให้ โดยให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับภาค และจัดให้ประชาชนจิตอาสา ได้มีการเลือกหัวหน้าจิตอาสาตำบล จังหวัด และภาค ซึ่งจะเป็นการกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน จิตอาสาภาคประชาชนให้ชัดเจน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา อย่างกว้างขวาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!