ร้อยเอ็ด-อบจ.ลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลมะอึ เดินหน้าจัดกิจกรรมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 2568

ร้อยเอ็ด-อบจ.ลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลมะอึ เดินหน้าจัดกิจกรรมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก 2568

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด

                เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กับ เทศบาลตำบลมะอึ และการส่งเสริมกีฬาและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กับ เทศบาลตำบลนิเวศน์ โดยมี หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมเป็นสักขีพยาน
                นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั่งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบเป็นหน่วย ดำเนินการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก และกำหนดให้จัดงานในวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปี
               สำหรับงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ประจำปีงบประมาณ 2568 ได้กำหนดสถานที่จัดงาน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็น Land Mark แห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นเส้นทางการค้าระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับมุกดาหาร อีกด้วย
                นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ในครั้งนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิจากกลุ่มเกษตรกรไปสู่ช่องทางการตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ ให้หลากหลายช่องทาง ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที การแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมด้านอาหาร การส่งเสริมสินค้าเกษตรอื่นๆ สู่การทำเกษตรสร้างมูลค่า สืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!