อุบลราชธานี-กกต.ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เตรียมพร้อมเลือก สว.

อุบลราชธานี-กกต.ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เตรียมพร้อมเลือก สว.

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

               วันนี้ (16 พ.ค.67) ที่ห้องประชุมชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสาคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการประชุมชี้แจง คณะกรรมการ ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเรื่องสมาชิก วุฒิสภา โดยมี ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการ ระดับอำเภอ และผู้ช่วยเหลือ การปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ จำนวน 25 อำเภอๆละ 7 คน ร่วมจำนวน 175 คน เพื่อให้คณะกรรมการ ระดับอำเภอ และผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการเลือก สมาชิกวุฒิสภา มีความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการ และขั้นตอน การดำเนิน การ เพื่อให้ได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปโดย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
                รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การเลือก สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการ ระดับอำเภอ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ ถือว่า เป็นบุคคล สำคัญ ในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกระบวนการ ขั้นตอน ที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้ได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน ที่จะต้องไปทำหน้าที่ เป็นผู้แทน ของประชาชน ในระดับประเทศต่อไป
               สำหรับการรับสมัคร รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จะกำหนดขึ้น ในวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567( ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นวันเลือก สมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นวันเลือก สมาชิกวุฒิสภา ระดับประเทศ โดยจะประกาศ ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!