เชียงใหม่-คปภ.ร่วมกับ บ.ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน กรณีรถกระบะเฉี่ยวชนรถตู้โรงพยาบาล

เชียงใหม่-คปภ.ร่วมกับ บ.ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน กรณีรถกระบะเฉี่ยวชนรถตู้โรงพยาบาล

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดเชียงใหม่

                      วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค. 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินค่าสินไหมทดแทน จากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยรถกระบะคันหมายเลขทะเบียน ผห 5347 เชียงใหม่ จำนวน 1,035,000 บาท ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่โดยสารมากับรถกระบะคันดังกล่าว จำนวน 3 ราย โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิต ดังนี้ 1. ผู้โดยสารรถกระบะ จำนวน 2 ราย ทายาท โดยธรรมได้รับค่าสินไหมทดแทน รายละ 500,000 บาท 2. คนขับรถกระบะ ทายาทโดยธรรมได้รับค่าปลงศพเบื้องต้น 35,000 บาท
                    จากกรณีรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ผห 5347 เชียงใหม่ เฉี่ยวชนรถตู้โรงพยาบาลพร้าว หมายเลขทะเบียน จง 8142 เชียงใหม่ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 1001 เชียงใหม่-พร้าว หมู่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำหรับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของผู้ได้รับบาดเจ็บที่โดยสารมากับรถกระบะจำนวน 3 ราย เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลที่รับการรักษาจะรับมอบอำนาจเพื่อเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจากบริษัทผู้รับประกันภัย อีกทั้งค่าเสียหายอื่นตามมูลละเมิดจะมีการเจรจาเพื่อเยียวยาชดใช้ต่อไป
                  ในวันเดียวกันที่จังหวัดลำปาง นางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค. 1 (เชียงใหม่) ได้มอบหมายให้นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จำนวน 500,000 บาท และประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จำนวน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ซึ่งบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยรถตู้โรงพยาบาล หมายเลขทะเบียน จง 8142 เชียงใหม่ ทั้ง 2 กรมธรรม์ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่โดยสารมากับรถตู้โรงพยาบาลดังกล่าว จำนวน 1 ราย
                สำหรับค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของผู้ได้รับบาดเจ็บที่โดยสารมากับรถตู้โรงพยาบาลจำนวน 3 ราย เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลที่รับการรักษาจะรับมอบอำนาจเพื่อเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจากบริษัทผู้รับประกันภัย อีกทั้งค่าเสียหายอื่นตามมูลละเมิด จะมีการเจรจาเพื่อเยียวยาชดใช้ต่อไป ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจคันดังกล่าว มีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในส่วนความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,000,000 บาท /คน จำนวน 10,000,000 บาท/ครั้ง ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้ต้องรอผลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป
                 ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว “สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ และพร้อมจะดูแลในด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลาและกับทุกคน เพื่อความอุ่นใจ ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) การประกันภัยรถภาคสมัครใจ และการประกันภัยประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านประกันภัย ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!