ร้อยเอ็ด-เตรียมรับการตรวจประเมินและคัดเลือก จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ

ร้อยเอ็ด-เตรียมรับการตรวจประเมินและคัดเลือก จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
             นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยั่งยืน (กลุ่มต้นแบบ) และกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ”จังหวัดสะอาด” (กลุ่มทั่วไป) แบ่งเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ กลุ่มจังหวัดขนาดกลาง และกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (กลุ่มทั่วไป) กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” (กลุ่มทั่วไป) กลุ่มจังหวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!